U sklopu projekta “Muzejske priče” otvorena je izložba “Spomenici Drugog svjetskog rata sa fokusom na Spomen kompleks Kadinjača” u Historijskom muzeju BiH 02.oktobra 2020.godine.

Izložba je rezultat  saradnje Historijskog muzeja BiH i Narodnog muzeja Užice iz Srbije..

Dina Memić, iz Historijskog muzeja BiH, kazala je da su na izložbi prikazani najznačajniji spomenici Drugog svjetskog rata sa fokusom na spomen kompleks Kadinjača kao primjerom njihovog nastanka i razvoja koji poput svih drugih spomenika Drugog svjetskog rata nosi jednu univerzalnu poruku heroizma i neustrašivosti u borbi protiv fašizma.

“I sami spomenici su doživjeli određene transformacije u periodu raspada Jugoslavije što ujedno i prezentira ova izložba. Ova izložba ima za cilj da savremenom posmatraču barem donekle približimo taj njihov nekadašnji sjaj, ali istovremeno da nađemo nove načine njihove interpretacije”istakla je Memić.

Pomoćnica gradonačelnika za evropske integracije i EU fondove, Mila Eminović je kazala  da projekt ima i za  cilj da muzeja+ima iz BiH i iz Srbije ojača kapacitete kroz nabavku  tehničke opreme i potrebnih materijala za rad muzeja obzirom na stanje u kakvom se nalaze muzeji kako u BiH tako i u Srbiji.

“Danas imamo dvije izložbe, izložba koju doprema Narodni muzej iz Užica pod nazivom “Spomenici drugog svjetskog rata sa fokusom na spomen kompleks Kadinjača”, a poslijepodne u muzeju Književnosti BiH gostuje izložba autora akademskog slikara Drage Simića iz Loznice “Lica zemlje, lica ljudi”. Sa ove dvije izložbe započinjemo ciklus te saradnje na projektu koja podrazumijeva saradnju muzeja i organiziranje zajedničkih izložbi – ističe Eminović.

Elma Hašimbegović, direktorica Historijskom muzeja BiH, istakla je da je muzej, boreći se da zaštiti svoje kulutrno historijsko nasljeđe, nekako sebi dao zadatak da se brine o zapostavljenom kulturnom historijskom nasljeđu.

“Mislim da ovako ujedinjeni i zajedno možemo bolje zajednički tražiti načine kako da ih približimo današnjoj publici kako da im damo neku novu interpretaciju”, kazala je Hašimbegović.