U Šapcu su 23. i 24.01.2014. godine održani sastanci između partnera, suradnika, sufinancijera i Odbora za superviziju projekta Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“, koji se realizira u okviru Drugog poziva prekogranične suradnje Srbije i Bosne i Hercegovine financiranog od strane EU iz predpristupnih IPA fondova.

Prvog dana održan je sastanak između predstavnika Caritas-a Šabac i Caritas-a Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Cilj sastanka je bio organizacija i koordinacija narednih projektnih aktivnosti.

Narednog dana, održan je sastanak predstavnika Caritas-a Šabac i Caritas-a Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Caritas-a Belgije, koji sufinancira projekat i vrši redovan monitoring i superviziju projektnih aktivnosti. Nakon toga održan je sastanak sa predstavnicima Odbora za superviziju projekta, koga čine predstavnici organizacija i institucija koje surađuju na projektu na lokalnom nivou, na kome su predstavljene dosadašnje aktivnosti, sumirani rezultati i napravljen plan za nastavak realizacije projekta.

Partneri su istakli spremnost i želju za nastavak suradnje u cilju održivosti projektnih aktivnosti a takođe i realiziranja novih projekata kroz natječaje EU. Na sastanku su predstavljene ideje za buduće projekte. Posjeta je završena obilaskom „Vile Albedo“ u Varni, gde su gosti imali priliku da se upoznaju sa primjerom dobre prakse u seoskom turizmu a nakon toga posjetili su pogon u Pocerskom Pričinoviću, gdje su vidjeli način sušenja i prerade ljekovitog bilja.

432198765