Obuka na temu Organska proizvodnja sira u sklopu projekta „Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“ financiran sredstvima Europske Unije kroz sredstva IPA prekograniččne suradnje BiH – Srbija, započeo je 28. siječnja 2014. godine. Treneri Altijana Fejzić i Omer Mrakić imali su za cilj osposobiti polaznike za samostalnu organsku proizvodnju sira.

Svi polaznici obuke iz Kiseljaka, Kreševa i Fojnice ,osim teoretskog dijela, imali su priliku vidjeti na praktičnom dijelu obuke organsku proizvodnju sira. Polaznici su proveli više dana na praktičnom dijelu obuke kako bi bili upoznati sa cijelom procedurom proizvodnje sira.

Na kraju obuke , koji je planiran za sredinu  svibnja, svi polaznici će dobiti certifikat o završenoj obuci i priručnik o proizvodnji organskog sira.

sir8sir7sir6sir5sir4sir3proizvosnja sira1proizvodnja sira2