Od 09. do 14. lipnja  2014. godine Caritas BK BiH I Caritas Šabac organizirali  su studijski posjet Francuskoj . Ovaj studijski posjet organiziran  u okviru projekta “Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“ koji se realizira u okviru Drugog poziva IPA prekograničnog programa Srbija – BiH, financiranog od strane Evropske Unije.

Sudionici studijskog posjeta  bili  su  predstavnici lokalnih zajednica na čijim područjima se realizira projekat ( Šabac, Bogatić i Ljubovija u Srbiji i Fojnica, Kreševo i Kiseljak iz BiH),  službi za zapošljavanje i  predstavnici Caritasa Šabac i Caritasa BK BiH . Cilj posjeta je bio razmjena iskustava lokalnih donositelja odluka, sticanje novih znanja na području ruralnog razvoja s naglaskom na  važnost  teritorijalnog pristupa.

Delegacija je bila smještena u Centru za ekoturizam na jugu Francuske u mjestu St Bernard Du Touve, u blizini gradova Grenoble i Chambery. Cilj centra je razvoj turizma ali i podizanje ekološke svjesti.

Za vreme studijkog posjeta sudionici iz BiH i Srbije posjetili  su nekoliko organizacija, udruženja i firmi koje su aktivne u polju socijalnog ukjučenja i ekonomskog osnaživanja osoba  iz socijalno ranjivih grupa.

Neke od njih su:

– ADRETS , udruženje koje razvija i modernizuje javne usluge u ruralnim i planinskim zonama baveći se studijama, umrežavanjem i sl. Djelujući kao agencija koja ispituje potrebe konkretne lokalne zajednice Adrets  razvija projekte i aktivnosti na lokalnom nivou u skladu sa potrebama stanovništva i u suradnji sa institucijama.

-Socijalno poduzeće ALVEOLE koje je aktivno na području radnog uključivanja i ekonomskog osnaživanja osoba iz društveno ranjivih grupa djelujući na području drvne industrije, ekoloških kuća i promociji eko građevina. Važan segment rada Alveole poduzeća su i stručne obuke namjenjene osobama koje su nezaposlene duži vremenski period i onima koji žele da promjene zanimanje.

– Udruženje Solid’ Art koje se takođe bavi radnim angažiranjem i ekonomskim osnaživanjem osoba iz društveno ranjivih grupa, razvijajući nove oblike lokalnog razvoja putem projekata na području poljoprivredne kroz proizvodnju vina kao i putem proizvodnje raznih predmeta u umjetničkoj radionici.

Svi sudionici su također posjetili  udruženje La Marmitte des Adrets i  jednu privatnu pekaru.Vlasnik pekare razvio je privatni posao ali također organizira i okupacionu terapiju za osobe sa mentalnim smetnjama.

Studijski posjet je završen posjetom regionalnom parku prirode Chartreuse. Zaposleni u parku Chartreuse, koji pokriva područje od 60 mesnih zajednica sa oko 50.000  stanovnika, podstiču ekonomski razvoj stavljanjem u prvi plan njihove  prirodne i kulturne potencijale, sa ciljem da sačuvaju zdravu životnu sredinu i opstanak ljudi koji tu žive.

Studijski posjet organiziran je uz  pomoć  mreže Savoir–Faire & Decouverte koja okuplja oko 150 poduzetnika  i zanatlija iz čitave Francuske. Glavne aktivnosti  su organizacije stručnih obuka za osobe koje žele da steknu nova znanja da bi pokrenuli sopstveni biznis.

1211109765432124232120191716151413