Za 36 novih preduzetnika iz Kantona Sarajevo (BiH) i Loznice i Sremske Mitrovice (Srbija), u sklopu projekta „Podrška uspostavljanju i poboljšanju mehanizama za podršku samozapošljavanju kroz saradnju inovativnih lokalnih zajednica i novih preduzeća u prekograničnom području – SYSTEM“  održan je program stručnog usavršavanja na temu apliciranja na EU fondove.

Program je realiziran online u periodu od 30. januar do 23. mart 2023. godine, za dvije grupe polaznika, koje su radile u različitim terminima sa istim programskim sadržajem u trajanju od 10 dana. Realizator programa Sarajevska regionalna razvojna agencija-SERDA je polaznike upoznala sa konceptom i fazama upravljanja projektnim ciklusom kao jedinstvenom metodologijom kojom se planiraju i provode projekti koji se finansiraju iz različitih fondova Evropske Unije. Program je svim učesnicima pružio teoretska i praktična znanja o procesu EU integracija, mogućnostima učešća u programima podrške EU, procesu izrade projekata i implementacije projekata koje finansira EU.

Cilj edukacije bio je ojačati kapacitete novih preduzetnika u oblasti razvoja projekata i prepoznavanje značaja EU fondova, kako bi im pomoglo da njihove poslovne ideje unaprijede i osnaži ih na njihovom razvojnom putu.

Kroz interaktivno online predavanje, te demonstraciju primjera i specifičnih alata kod polaznika je osvještena potreba za razvojem specifičnih vještina upravljanja projektnim ciklusom, te su svi učesnici imali priliku ovladati konkretnim mehanizmima, koji im mogu pomoći u primjeni PCM-a u razvoju poslovnih ideja, istakla je Azra Prašović voditelj projekta ispred Općine Novo Sarajevo. Prema povratnim informacijama očekivanja preduzetnika su ispunjena, dodala je Azra.