За 36 нових предузетника из Кантона Сарајево (БиХ) и Лознице и Сремске Митровице (Србија), у склопу пројекта „Подршка успостављању и побољшању механизама за подршку самозапошљавању кроз сарадњу иновативних локалних заједница и нових предузећа у прекограничном подручју – СYСТЕМ“  одржан је програм стручног усавршавања на тему аплицирања на ЕУ фондове.

Програм је реализиран онлине у периоду од 30. јануар до 23. март 2023. године, за две групе полазника, које су радиле у различитим терминима са истим програмским садржајем у трајању од 10 дана. Реализатор програма Сарајевска регионална развојна агенција-СЕРДА је полазнике упознала са концептом и фазама управљања пројектним циклусом као јединственом методологијом којом се планирају и проводе пројекти који се финансирају из различитих фондова Европске Уније. Програм је свим учесницима пружио теоретска и практична знања о процесу ЕУ интеграција, могућностима учешћа у програмима подршке ЕУ, процесу израде пројеката и имплементације пројеката које финансира ЕУ.

Циљ едукације био је ојачати капацитете нових предузетника у области развоја пројеката и препознавање значаја ЕУ фондова, како би им помогло да њихове пословне идеје унапреде и оснажи их на њиховом развојном путу.

Кроз интерактивно онлине предавање, те демонстрацију примера и специфичних алата код полазника је освештена потреба за развојем специфичних вештина управљања пројектним циклусом, те су сви учесници имали прилику овладати конкретним механизмима, који им могу помоћи у примјени ПЦМ-а у развоју пословних идеја, истакла је Азра Прашовић менађер пројекта испред Опшине Ново Сарајево. Према повратним информацијама очекивања предузетника су испуњена, додала је Азра.