Seminar za 32 srednjoškolca iz osam pograničnih opština i gradova u Bosni i Hercegovini i Srbiji realizovan je u periodu 28. novevembra – 1. decembra 2013. godine u Bijeljini sa ciljem da se osnaže kapaciteti mladih za identifikaciju problema u lokalnim zajednicama i njihovo aktivno rješavanje.

Učenici/ce srednjih škola iz Bijeljine, Orašja, Gradačca, Doboj-Istoka, Rume, Indjije, Sremske Mitrovice i Stare Pazove učili su o ljudskim pravima, prvima nacionalnih manjima i mehanizmima za njihovu zaštitu, konceptima interkulturalizma i multikulturalizma, stereotipima i predrasudama, te nenasilnoj komunikaciji i mirnom rješavanju sporova.

Milan Kapuran, učenik bijeljinske gimnazije smatra da „predrasude i stereotipe treba prevazići i ostaviti iza sebe kako bismo živjeli bolje, složnije i medjusobno saradjivali na svim nivoima“.

„Diskriminacija predstavlja jedan od najvećih problema sa kojima se mladi danas susreću, jer ljudi u našem društvu ne prihvataju ništa što je drugačije i različito“, kaže Ivona Gašparić učenica gimnazije u Indjiji.

Nakon završetka seminara u Bijeljini ova grupa srednjoškolaca krajem decembra 2013. godine putuje u Rumu, gdje će u učiti o aktivizmu mladih i kreirati akcione planove za rješavanje najvažnijih problema ove populacije u lokalnoj zajednici. Planovi će biti realizovani u saradnji sa Komisijama/Kancelarijama za mlade i vlastima u lokalnim zajednicama.

Sredstva za realizaciju projekta „Mladi – najznačajnija pokretačka snaga u regionu“, koji sprovode Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj iz Bijeljine i Centar za ravnomerni regionalni razvoj – CenTriR iz Beograda, obezbjedila je Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – BiH.

Više informacija možete naći na web site Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj (lokalni i engleski jezik) i na web site CenTriR-a

Mladi o utiscima sa održanih seminara u Bijeljini i Rumi – Video: CenTriR i YouTube