Caritas Šabac je sredinom studenog 2013. godine u okviru  projekta “Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“, koji se realizira u okviru II poziva IPA Prekograničnog programa Srbija–BiH, financiranog od strane Europske Unije iz pretpristupnih IPA fondova, započeo sa stručnim obukama iz sedam različitih oblasti u Šapcu.

 

Stručne obuke provode profesori Ekonomsko-trgovinske škole u prostorijama škole, a po potrebi praktični dio se obavlja van škole. Trenutno je u toku realizacija obuka za pripremu domaćih proizvoda, obuka za turističke vodiče, obuka  za uzgajanje, sakupljanje i preradu ljekovitog bilja, obuka za pčelarstvo i obuka za njegovateljice.

U pripremi je obuka za pružatelje usluga iz oblasti seoskog turizma i obuka za pružatelje dodatnih turisti?kih usluga.

Projektom je predvidjeno da se za svaku od sedam oblasti obradi po osam tematskih cjelina za specifičnu oblast i po dvije tematske cjeline iz prava i marketinga.

 

Cilj projekta je da se osobama iz ruralnog područja u Srbiji i BiH ponude nove mogućnosti za zapošljavanje putem ja?anje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama. Partneri i suradnici na projektu na području grada Šapca su: Caritas Šabac, Gradska uprava, filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, Centar za socijalni rad i Turistička organizacija.

987654321151413