Naziv projekta : Okolišno prihvatljiv, novi, organiski pristup poljoprivredi u prekograničnom području BiH i Srbije

Mera:  1.1./ Ekonomski razvoj

Budžet: SRB € 150,123.75 & BIH € 239,190.00                        Total € 389,313.75

Korisnici:  

Korisnik 1 – Direkcija za poljoprivredu i robne reserve Grada Valjeva, Valjevo, Srbija

60 robne rezerve

Korisnik 2 – Asocijacija organskih proizvodjača Federacije BiH, Sarajevo, BiH

60 LOGO ORGANSKO FBIH

Partneri:

Partner korisnika 1  – Regionalna privredna komora Valjevo; Opština Sjenica

Partneri korisnika 2 – SERDA, Sarajevo

Trajanje projekta: 20 mjeseci

Opšti cilj: Poboljšanje konkurentnosti ruralnog pograničnog područja Srbije i BiH kroz unaprijedjenje poljoprivrede.

Specifični cilj: Jačanje i unaprijedjenje organske poljoprivredne proizvodnje i izgradnja kapaciteta u ovom sektoru.

Planirani rezultati:

1. Stvaranje jasne slike o potencijalima organske poljoprivrede u ovom porganičnom regionu.

2. Uraditi popis postojećih organskih proizvodjača hrane da bi se inicirala bliska saradnja, razmjena dobre prakse, kao i motivirale postojeće farme da razmotre prelazak na organsku proizvodnju

3. Jačanje kapaciteta organskog sektora poljoprivrede i  Know How Transfer izmedju partnera

4. Obezbjedjivanje zajedničkog organskog Brenda za proizvode iz pograničnog područja, kao marketinškog sredstva koje će ojačati promociju organskih proizvoda i njihovu širu prezentaciju na tržištu

5. Promocija regionalnog Brenda uz pomoć angažovane Agencije u EU

6. Podizanje svijesti o organskoj poljoprivredi i proizvodima, njenom visokom kvalitetu i koristima od organske poljoprivrede za okolinu

Glavne aktivnosti

  1. Organizacija prekograničnih treninga o organskoj proizvodnji – kreativni dani
  2. Zajednička studijska posjeta uspiješnoj organskoj farmi
  3. Zajednička studijska posjeta Sajmu organske hrane u EU
  4. Uspostavljanje “Centra za izuzetnost” u Sarajevu i jačanje “Centara za izuzetnost” u Sjenici i Valjevu
  5. Analiza strategija EU politike za jačanje organske poljoprivrede i analiza potreba za organskom hranom na EU tržištu
  6. Promocija organske poljoprivrede i regionalnog brenda
  7. Izrada Web site-a
  8. Organizacija manifestacija oranske hrane za djecu (sa posebnim fokusom na djecu sa posebnim potrebama)

Organizacija Regionalnog sajma za sve identifikovane korisnike