U petak 31. maja, tehnička služba JKP Duboko je organizovala preuzimanje prvih količina primarno selektovanog otpada iz gradskih škola u Užicu. Prikupljene količine su uredno preuzete od pomoćnog osoblja 12 osnovnih i srednjih škola i odvežene u Centar za sekundarnu selekciju otpada Duboko, gde je izvršeno prethodno mjerenje, a zatim i finalno razvrstavanje prikupljenih sirovina.

Tom prilikom je utrvdjeno da se u 305 kg primarno selektovanog otpada, našlo: 184 kg papira, 60 kg plastičnih flaša (PET), 25 kg aluminijumskih konzervi, 19 kg najlona i 17 kg tetrapaka, sa zavidnim procentom čistoće primljenog materijala, koja se odnosi na doslednost prilikom razdvajanja sirovina po vrsti.

Upravo ovi podaci su potvrdili ranija očekivanja da će proces primarne selekcije otpada u školama, zaživeti u potpunosti i na obostrano zadovoljstvo – kako samih škola, tako i komunalnog preduzeća. Sa druge strane jasno se pokazala ekonomska opravdanost za ovu aktivnost, jer se već nakon 10 radnih dana i prvog odvoženja, prikupila značajna količina sekundarne sirovine.
Do kraja školske godine, JKP Duboko će na ovakav način preuzimati otpad iz škola, dok će početak naredne školske godine sačekati i kontejneri koji će biti postavljeni ispred školskih objekata i služiće prihvatu kesa koje su napunjene u samim školama i njihovom čuvanju dok specijalizovani kamion ne dodje po njih i ne odveze ih u Centar za sekundarnu selekciju otpada Duboko.

62 plasticneboce