Naziv projekta : Međunarodni limski biatlon Priboj-Rudo ( Setihovo) „Regata za sve“

Mera:  1.2./ Razmjena ljudi i ideja

Budžet: SRB € 88,725.12 & BIH € 82,492.00                        Total € 170,217.12

Korisnici:  

Korisnik 1 – Opštinska razvojna agencija Rudo, BiH

58 ORA Rudo logo

Korisnik 2 – Turistička organizacija Priboj, Srbija

58 Logo

Partneri:

Partner korisnika 1  – n/a

Partneri korisnika 2 – n/a

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Opšti cilj: Poboljšanje postojeće komunikacije i saradnje između lokalnih zajednica i organizacija u pograničnom području Rudog i Priboja

Specifični cilj: Doprinijeti uspostavljanju nove i poboljšanju postojeće regate “Međunarodni Limski Biatlon”

Planirani rezultati:

1.Osnovan zajednički Organizacioni odbor manifestacije i sačinjen kalendar događaja

2.Povećana sigurnost učesnika kroz pojačani trening skipera

3.Poboljšane tehničke mogućnosti za organizovanje događaja

4.Poboljšan tehnički kapacitet rafting klubova

5.Promovisana integracija osoba sa posebnim potrebama

6.Povećana ekološka svijest učesnika kroz organizovanje Ekoloških regata u okviru Međunarodnog Limskog biatlona

7.Unaprijeđeni tehnički uslovi za razvoj biciklizma i povećan broj učesnika biciklističkog karavana za 50%

8.Poboljšani tehnički uslovi za organizovanje zabavno-muzičkih manifestacija kroz nabavku ozvučenja

9.Unaprijeđena promocija događaja

Glavne aktivnosti:

1. Održavanje koordinacionih sastanaka Zajedničkig projektnog tima iz Priboja i Rudog

2. Organizacija i izvođenje treninga za skipere

3. Popravak starog platoa i pristanišnog platoa (regata za osobe sa posebnim potrebama) u Uvcu, kao i izgradnja pristupnih stepenica na Valinama

4. Nabavka 81 zaštitnog neopren odijela i čizama radi opremanja klubova za akcije čišćenja rijeke

5. Organizacija i održavanje Regate za osobe sa posebnim potrebama

6. Organizacija i održavanje Ekološke regate da bi se očistile obale Lima i podigla svijest građana o potrebi za zaštitom okoline

7. Uspostavljanje dvije biciklističke staze i nabavka zaštitne opreme  kako bi se povećao broj učesnika biciklističkih karavana

8. Nabavka profesionalnog ozvučenja u Priboju i organizovanje koncerata prije regate  i nabavka profesionalnog ozvučenja u Rudom za organizacija koncerata neafirmisanih rok grupa u okviru manifestacije

9. Aktivnosti na medijskoj promociji manifestacije i štampanje pratećih publikacija, kao i postavljanje različitih bilborda i info-tabli sa oznakama organizatora i donatora