Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije objavljuje poziv za angažovanje ocjenjivača prijedloga projekata u okviru trećeg Poziva za dostavljanje prijedloga projekata za slijedeće programe finansirane kroz komponentu Prekogranična saradnja (II komponenta) Instrumenta EU za pretpristupnu pomoć (IPA).
• Prekogranični program Hrvatska – Srbija
• Prekogranični program Srbija – Bosna i Hercegovina
• Prekogranični program Srbija – Crna Gora

Uslovi koje kandidati treba da ispune kao i rok i adresa na koju treba dostaviti prijavu nalaze se u dokumentu u prilogu.