U osnovne i srednje škole u Užicu stigle su kante za primarnu selekciju otpada, čime se ovaj proces i praktično uvodi medju djake grada na DJetinji. Kante u četiri boje: žuta za pet ambalažu, plava za papir, zelena za limenke i tetrapak i braon za ostali otpad su ravnomerno rasporedjene po školskim objektima, u skladu sa njihovom veličinom, strukturom prostorija i brojem djaka koji ih pohadjaju. Na ovaj način se želi postići optimalni odnos otpada i posuda, kako bi se uspostavila i adekvatna dinamika njihovog pražnjenja i transporta prikupljenih sirovina do Centra za sekundarnu selekciju otpada Duboko.

Užički učenici su pokazali veliko interesovanje za selekciju otpada i volju da na taj način  doprinesu očuvanju životne i radne sredine. Znanja koja stiču u svakodnevnom obrazovanju, kao i kroz vannastavne aktivnosti, poput ekoloških sekcija, učenici će na ovaj način moći i praktično da primene.

U narednom periodu planirano je i postavljanje kontejnera ispred škola, u koje će se odlagati selektovani otpad, do trenutka njegovog transporta do Centra za sekundarnu selekciju otpada Duboko.

Prilog na ovu temu emitovan je na TV Lav i TV Alfa

062 phoca_thumb_l_kante u skolama