U petak 17.05.2013. godine. u Gradskoj upravi grada Šapca u organizaciji Caritasa Šabac održana je konferencija za medije. Cilj konferencije je upoznati i informirati širu društvena zajednica  o projektu “Jačanje profesionalne edukacije odrsalih u ruralnim sredinama“ koji se realizira u okviru drugog poziva prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine financiranog od strane EU iz predpristupnih IPA fondova. Konferenciji su prisustvovali predstavnici medija, Zajedničkog tehničkog sekretarijata iz Užica, Caritasa Italije kao i predstavnici lokalnih partnera i saradnika na projektu: Gradske uprave grada Šapca, Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje i Turističke organizacije grada Šapca.

2133