U četvrtak, 10. jula 2014. godine na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo organizovano je testiranje dece iz vrtića JU „Djeca Sarajeva“, kao jedna od aktivnosti realizacije IPA projekta prekogranična saradnja Srbija-Bosna i Hercegovina. “Unapredjenje procene posturalnog statusa i statusa kičme SPINELAB“  je projekat finansiran od strane Evropske Unije a koji u partnerstvu sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja,Novi Sad na području Bosne i Hercegovine realizuje projektni tim Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu na čelu sa prof.dr. Izetom Račo, rukovodiocem projekta.

Osnovni cilj projekta je unapredjenje detekcije i prevencije posturalnih poremećaja kod dece i mladih. Shodno tome projektni tim Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo ima za zadatak da izvrši testiranje dece u dobi od 5 do 12 godina jer je ovaj period rasta i razvoja ključan za stvaranje deformiteta, a iste je potrebno na vreme sprečiti i tretirati. Kao jedan od uslova realizacije ovog projekta je nabavka specijalizirane opreme CONTEMPLAS, professional motion analysis software, kao pouzdano savremeno sredstvo za dijagnostiku posturalnih poremećaja. Zbog svoje 3D analize, Contemplas iznosi veći broj podataka o posturalnom statusu u poredjenju sa dosadašnjim metodama uz pomoć kojih se ovaj problem i otkrio. Precizni rezultati dobijaju se markiranjem odredjenih tačaka na telu ispitanika. Tačnost sistema potvrdjena je od strane Sportskog Univerziteta u Kelnu. Modul 3D sastoji se od tri kamere uz pomoć kojih se ljudski pokret beleži i automatski analizira iz sve tri perspektive. Budući da je analiza kretanja i trčanja najkompleksnija, zahvaljujući ovoj aparaturi dobijaju se najdetaljnije analize koje se koriste u naučne i medicinske svrhe. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja je u sklopu svoje misije unapredjenja zdravlja bosanskohercegovačkog društva, ustanovio da je isti vrlo teško ostvariti bez visokokvalitetne opreme čak i uz prisustvo velikog broja stručnjaka. Implementacija ovog projekta je omogućila da Fakultet sporta i tjelesnog odgoja efikasno i efektivno radi na ispunjavanju svojih društvenih obaveza.

Četvrtak 10.7.2014. je bio prvi dan testiranja za djecu iz vrtića Iskrica i Slavuj. Testiranje je proteklo u najboljem redu. Projektni i istraživački tim je zadovoljan odazivom roditelja/dece te i samim procesom testiranja. Prisutni roditelji su izrazili veliku zahvalnost na implementaciji ove vrste projekta, a  posebno ih raduje činjenica da se za svako dete pojedinačno odvaja veliki napor i puno vremena u samoj analizi posturalnog stanja. Kako je potvrdila i sama gospodja Jasminka Sahadžić, samostalni stručni saradnik, koja u sklopu JU “Djeca Sarajeva” ima za zadatak da prati implementaciju ovog projekta, radi se o mladom ambicioznom timu stručnjaka Fakulteta sporta i telesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu koji sada uz pomoć vrhunske opreme za testiranje posture može da doprinese kako zdravlju djece tako i samoj nauci.

photo 2 photo 8 photo 6 photo 5 photo 3