Jedna od posljednjih aktivnosti koja se implementirala u okviru Projekta “SA-ŠA” je i trening / obuka za rad na računaru za članove mreže “SA-ŠA”. Osnovni cilj i svrha obuke je izgradnja i osnaživanje kapaciteta romske populacije u BiH sa unapredjenjem nivoa znanja iz oblasti rada na računaru i korištenju interneta kako bi postali konkurentniji na tržištu.

Obuka je bila potpuno besplatna za polaznike romske populacije u BiH i Srbiji. Kvalitet obuke je bio obezbjedjen kroz angažovanje kvalificiranih trenera za izvodjenje obuke.

U skladu sa očekivanim rezultatima u BiH i Srbiji 120 polaznika treninga / obuke je uspješno završilo obuku računara i dobilo certifikat.

IT edukacija u SarajevuSAMSUNGIT edukacija juni 2014 (2)IT edukacija u SarajevuIT edukacija u Sarajevu juni 2014