U okviru realizacije projekta „Odgovor na vanredne situacija-SADA“ osnovane su dvije Radne grupe za odbranu od poplava i sistem spašavanja, jedna sa strane BiH – RG 1, i jedna sa strane partnera iz R. Srbije – RG 2.
Dana 07.12.2016. godine, u Brčkom, održan je sastanak članova RG 1 na kojem je razgovarano o sljedećim temama:

– rezime uradjenog do sada;
– pripreme i instrukcije za prvi sastanak MORG (Medjuopštinska Radna Grupa) koji će se održati 14.12.2016. godine u Šidu;
– usaglašavanje radne grupe RG 1 o koordinaciji u okviru aktivnosti i implementaciji;
– razmatranje poboljšanja aktivnosti tijela i institucija nadležnih za odgovor u vanrednim situacijama u prekograničnoj regiji;
– sagledavanje postojećih kapaciteta i mogućnosti unapredjenja resursa jedinica civilne zaštite i timova za spašavanje u vanrednim situacijama kroz nabavku opreme: vozila, čamaca gumenih i aluminijumskih, ručnih radio stanica, pumpi za vodu, drona, GPS, uniforme, ronilačka odijela, itd.;
– predstojeće aktivnosti članova Radne grupe;
– kratka analiza i procjenu dosadašnjih iskustava sa akcentom na poplave iz koje su se dogodile u maju 2014. godine, kao i analiza i procjena trenutne situacije u oblasti spašavanja od poplava i drugih prirodnih katastrofa.
– mogući prijedlozi nacrta Projektnih zadataka sa ciljem poboljšanja sistema zaštite i spašavanja i preduzimanje neophodnih aktivnosti;
– usaglašavanje sa partnerima iz Opštine Brod;
Sastanak je ocijenjen kao veoma konstruktivan i koristan za članove RG1.