Poštovani potencijalni podnosioci prijedloga projekata, obavještavamo vas da Zajednički tehnički sekretarijat za Programe prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina počinje sa pružanjem podrške potencijalnim podnosiocima prijedloga projekata u cilju podsticanja pripreme kvalitetnih prijedloga projekata.

Navedena podrška obuhvata pitanja koja se odnose na sljedeće oblasti:

• buduće javne pozive u okviru navedenih programa;
• prihvatljivost aplikanata i njihovih partnera;
• prihvatljivost projektnih ideja;
• prihvatljivost aktivnosti;
• prihvatljivost troškova;
• pripremu/izradu sažetka prijedloga projekata;
• pripremu/izradu predloga prijojekata;
• pripremu/izradu okvira logičke matrice;
• pripremu/izradu budžeta;
• dodatne dokumentacije za provjeru prihvatljivosti prijedloga projekata;
• pronalaženje partnera;
• događaje vezane za podizanje kapaciteta potencijalnih podnosilaca prijedloga projekata.

Sva vaša pitanja možete poslati putem elektronske pošte na: office@srb-bih.org ili putem telefona na: +381 31 310 0263