Kako bi procenili efekte sprovodjenja IPA II Programa prekogranične saradnje, sprovodi se istraživanje u vezi sa njihovom primenom između 2014. i 2019 godine. Cilj istraživanja je davanje preporuka i podrške u pripremi buduće IPA III perspektive.

U ovoj aktivnosti, koja se odnosi na pripremu programa teritorijalne saradnje za programski period 2021-2027 veoma nam je bitno vaše učešće.  Molimo vas da popunite upitnik u nastavku u zavisnosti od toga da li pripadate kategoriji korisnika bespovratnih sredstava, potencijalnih aplikanata ili lokalnih organa vlasti.

Upitnik za korisnike bespovratnih sredstava

Upitnik za aplikante

Upitnik za lokalne organe vlasti

Molimo vas da pošaljete vaše odgovore do 14. decembra 2020. godine.