U okviru projekta Prognozno-izvještajni sistem u poljoprivredi prekograni?nog regiona 28. i 29. maja održana  je dvodnevna konferencija u Sarajevu sa ciljem prenošenja iskustava i dobre prakse u primjeni prognozno-izvještajnih sistema u poljoprivredi.

Opširnije