U okviru projekta Prognozno-izveštajni sistem u poljoprivredi prekograni?nog regiona 28. i 29. maja održana  je dvodnevna konferencija u Sarajevu sa ciljem prenošenja iskustava i dobre prakse u primeni prognozno-izveštajnih sistema u poljoprivredi. Opširnije