Realizacija projekta  „Sistem odbrane od poplava u pograničnom području Srbija-Bosna i Hercegovina“, koji se implementira u okviru IPA I Programa Prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2007-2013 ulazi u završnu fazu, tokom koje je održana završna pokazna vježba jedinica civilne zaštite na Mokroj Gori 30. avgusta 2019. godine.

Jedinice civilne zaštite Užica, Bajine Bašte i Višegrada koje su formirane na ugroženom području od bujičnih poplava u saradnji sa užičkim odjeljenjem vatrogasnih jedinicama MUP-a Srbije i spasilačkom jedinicom Crvenog krsta Užice održale su završnu pokaznu vježbu.

Vježba se sastojala od gašenja požara u priobalju, izgradnji brane punjenjem vreća sa pjeskom na reci Rzav i spasavanja stanovništva iz ugroženog područja bujičnom poplavom i spasavanja ljudi iz ruševina.

Obučene jedinice vršile su pretragu terena vodotoka i pružale  transport ekipama civilne zaštite koje su vršile pretragu terena u priobalju i locirale lica kojima je bila neophodna pomoć. Ugroženim licima je objezbeđen i transport do pozicije gde su im ekipe Crvenog krsta ukazivale prvu pomoć.

Kao rezultat obuke nastao je i priručnik kao pisani trag održanih predavanja. Takođe, odštampan je letak „Pripremimo se za bujične poplave – saveti građanima“ koji će biti podjeljen stanovništvu.