Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao ugovorno tijelo, objavljuje konkurs za angažovanje ocjenjivača prijedloga projekta u okviru Drugog poziva za podnošenje prijedloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 (referentni broj poziva: EuropeAid/165834/ID/ACT/Multi

Potencijalni kandidati moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

Kvalifikacije:

  • Visoka stručna sprema;
  • Odlično poznavanje engleskog jezika;
  • Poznavanje rada na računaru;
  • Dobre analitičke vještine i vještine pisanja;
  • Iskustvo u pisanju izvještaja.

Opšte radno iskustvo:

  • Minimalno 9 godina opšteg radnog iskustva.

Specifično radno iskustvo:

  • Minimalno 6, poželjno 10 godina relevantnog radnog iskustva u jednom ili više sektora koji se odnose na tematske prioritete Poziva (unapređenje zapošljavanja radne snage i povećanje mogućnosti zapošljavanja, poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine i promocija biodiverziteta, unapređenje sistema upravljanja za intervencije u vanrednoj situaciji);
  • Minimalno 2 godine radnog iskustva u upravljanju, nadzoru i izradi programa podrške i/ili projekata; prethodno iskustvo u ocjenjivanju prijedloga projekata/programa finansiranih od strane EU i drugih donatora na području Zapadnog Balkana, kao i poziva povezanih sa predmetnim pozivom će biti smatrano kao prednost;

Poznavanje lokalnih jezika će biti smatrano kao prednost.

Spremnost za putovanja u susjedne zemlje, po potrebi.

Cilj ovog konkursa je formiranje liste zainteresovanih kandidata.

Kada lista bude sastavljena, ugovorno tijelo može odabrati i pozvati kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove da učestvuju na praktičnim vježbama i razgovorima. Uslovi za dalje učešće i odabir uspješnih kandidata su detaljno navedeni u dokumentu “Opis poslova za stručnjake u ocjenjivanju grant aplikacija primljenih u okviru Poziva za podnošenje prijedloga projekata” (reference: EuropeAid/165834/ID/ACT/Multi).

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u pomenutom konkursu, molimo vas da putem elektronske pošte pošaljete vašu biografiju, u formatu iz priloga, na e-mail adresu Sektora za Programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnje sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs

Za više informacija pogledajte dokumenta.

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sljedeću naznaku:: „Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina – Konkurs – referentni broj: EuropeAid/ EuropeAid/165834/ID/ACT/Multi “.

Svi zainteresovani koji pošalju svoju prijavu do 28.02.2020. godine, do 15 časova, će biti uključeni u listu.

NAPOMENA: Uključivanje u listu ne obavezuje ugovorno tijelo da pozove potencijalnog kandidata na učešće u praktičnoj vježbi i razgovoru.