U okviru  projekta “Poboljšanje spremnosti za hitne intervencije i koordinisani odgovor u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine“ održana je obuka u spasavanju sa brzih voda. Ovo je jedna od najzahtevnijih vrsta spasavanja, jer nedovoljna obučenost spasilaca potencijalno može da ugrozi i živote ljudi koje spasavaju. Na obuci su učestvovali predstavnici sva četiri partnera na projektu, Gorska služba spasavanja Srbije, Gorska služba spasavanja Kantona Sarajevo, Gorska služba spasavanja distrikt Brčko BiH i Planinarsko udruženje Tara.

 

“Zaista je nemerljivo kada se ovako teška oblast spasavanja uči od instruktora koji imaju međunarodna iskustva, a ovoga puta su sa nama bili i instruktori iz Slovenije, Finske i Mađarske. Niko od nas do sada nije imao prilike da evakuiše ljude iz toliko brze vode kakva je Neretva, i zato je ova vežba toliko važna. Naučili smo da je veoma bitno biti samosvestan i znati koliko je naše lično znaje o određenoj brzoj vodi. Takođe, poštovanje tople, hladne i vruće zone je važno prilikom odlučivanja o načinu spasavanja sa brzih voda”, rekao je Igor Tonković, spasilac Gorske službe spasavanja Srbije.

 

Obuka je ukupno trajala devet dana, pet dana osnovni i četiri dana napredni nivo, u periodu od 6. do 14. maja 2022. godine na reci Neretvi, u opštini Kalinovik, u Bosni i Hercegovini. Obuku je ukupno pohađalo 36 spasilaca i članova planinarskog udruženja.

 

“Smatrali smo da je važno da svaki spasilac prođe obuku spasavanja sa brzih voda, nauči i hodanje kroz vodu i koristi opremu za pretraživanje voda. Važno je i znati kako da se reka “čita” i vizuelno pretražuje, jer često od toga zavisi uspeh same akcije spasavanja. Obrađivali smo i osnove hidrologije voda, kao i tehnike spasavanja na teoretski i praktičan način”, objasnio je Eldin Gakić, instruktor za spasavanje sa brzih voda i vođa tima za spasavanje na vodi “Služba za spasavanje na vodi tima Federacije”.  

 

Napredni kurs spasavanja sa brzih voda odvijao se u noćnim uslovima, kada su spasioci plivali i bacali vursake za ugroženima, kao i plivali do povređenih u maticu i izvlačili ih.