Naziv projekta : Unapredjenje procene posturalnog statusa i statusa kicme – SpinLab

Mera:  1.2./ Razmena ljudi i ideja

Budžet: SRB € 73,861.97 & BIH € 71,652.02                        Total € 145,513.99

Korisnici:  

Korisnik 1 – Fakultet za sport i fizičko obrazovanje Novi Sad, Srbija

109 Logo

Korisnik 2 – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo, BiH

109 Fakultet bih

Partneri:

Partner korisnika 1  – n/a

Partneri korisnika 2 – n/a

Trajanje projekta: 12 meseci

Opšti cilj:

Doprinijeti otkrivanju i prevenciji zdravstvenih problema senzorno motornog sistema kod djece i omladine u Sremu i Kantonu Sarajevo

Specifični ciljevi:

1.   Pravilna identifikacija i istraživanje problema senzornomotornog aparata i  kičmenog stuba

2.   Podizanje svijesti ciljne grupe i informisanje zajednice o važnosti prevencije i detekcije problema senzorno motornog aparata

Planirani rezultati:

1. Osnovan centar za dijegnosticiranje i istraživanje  problema senzorno motornog aparata  i definisanje procedura lečenja

2. Obrazovani ljekari, roditelji, djeca i mladi o važnosti  detekcije i prevencije problema senzornomotornog aparata i  kičmenog stuba i podignuta javna sviest o ovom problemu

Glavne aktivnosti

1. Oprema za laboratoriju i testiranje

2.1  Prezentacija opreme

2.2  Obuka roditelja

2.3  Obuka školskih radnika

2.4  Lekarska konferencija

3.1  Organizacija testiranja

3.2  Analiza rezultata istraživanja

3.3  Priprema, dizajn i objavljivanje rezultata istraživanja

4.1  Dizajn i štampa promotivnog materijala

4.2  Organizacija javnih nastupa

4.3  Web site

4.4  Sportski dogadjaj

5.    Menadžment projekta