Naziv projekta : Mladi – najznačajnija pokretačka snaga regiona

Mera:  1.2./ Razmjena ljudi i ideja

Budžet: SRB € 47,085.00 & BIH € 42,355.95                        Total € 89,440.95

Korisnici:  

Korisnik 1 –Helsinski odbor za ljudska prava, Bijeljina, BiH

98 Logo

Korisnik 2 – Centar za ravnomeran regionalni razvoj, CenTriR, Beograd, Srbija

98 logo_CenTriR

Partneri:

Partner korisnika 1  – n/a

Partneri korisnika 2 – n/a

Trajanje projekta: 12 meseci

Opšti cilj:

Stvoriti uslove za održivi razvoj pograničnog područja izmedju Srbije i BiH jačanjem institucionalnih, ljudskih i društvenih mehanizama za promociju položaja mladih koji su nosioci razvoja u obe zemlje

Specifični cilj:

1. Analizirati rad komisija/kancelarija za mlade u 16 ciljanih opština u BiH i Srbiji u smislu istraživanja njihovog rada u prethodnom periodu

2. Poboljšati kapacitete i veštine mladih za zagovaranje promjena koje će popraviti njihov trenutni položaj u 16 ciljnih opština

3. Osnovati neformalnu mrežu mladih koji će biti nucleus za promociju prekogranične saradnje i omladinskog aktivizma u ovim regionima

Planirani rezultati:

 1. Izvršene pripremne aktivnosti kao korak prema uspesnoj implementaciji predstojećih projektnih aktivnosti
 2. Izvedeno istraživanje o rezultatima omladinskih kancelarija u 16 opština pograničnog regiona Srbija-BiH
 3. Štampama publikacija o radu omladinskih kancelarija u 16 opština pograničnog regiona Srbija-BiH
 4. Medijska promocija projekta i rezultata istraživanja rada omladinskih kancelarija/komisija
 5. Ojačani kapaciteti mladih da se aktivno bave problemima u lokalnim zajednicama
 6. Lokalne akcije koje izvode mladi u 16 Opština u BiH i Srbiji
 7. Organizovana Regionalna prekogranična konferencija – “Da li vi stvarno čujete šta mi govorimo?”

Glavne aktivnosti

 1. Pripremne aktivnosti
 2. Analiza rezultata omladinskih kancelarija u 16 opština pograničnog regiona Srbija-BiH
 3. Priprema publikacije o radu omladinskih kancelarija u 16 opština pograničnog regiona Srbija-BiH
 4. Održavanjee  Press konferencije
 5. Jačanje kapaciteta mladih da se aktivno bave problemima u lokalnim zajednicama
 6. Izvodjenje lokalnih akcija “Naši problemi – vasa obaveza”
 7. Organizovanje Regionalne prekogranične konferencije – “Da li vi stvarno čujete šta mi govorimo?”