Zajednički tehnički sekretarijat, u saradnji s ugovornim telima, Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine je održao Petu informativnu sesiju u Brčkom u Grand hotelu Posavina pred 82 prisutnih.

Prisutnima je predstavljeno nekoliko prezentacija u vezi sa 3. Pozivom i to:

.

Smjernice za aplikante – specifičnosti III poziva

Aplikacioni paket – dokumentacija koju treba popuniti

Aplikacioni paket – Priprema aplikacije

Procedura ocjenjivanja aplikacija

Posle cjelokupne prezentacije, učesnicima je bilo dozvoljeno da postave uopštena pitanja i dobiju odgovor.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????