Odgovori na pitanja postavljena elektronskom poštom i usmeno tokom informativnih dana a u vezi sa 3 pozivom za podnošenje projekata su objavljena.

Možete ih preuzeti ovdje: