English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Region bezbedne hrane

Posjeta delegacije RPK Valjevo Agenciji za bezbjednost hrane u Mostaru

U okviru projekta Region bezbedne hrane, koji u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina kofinansira EU, realizovana je studijaska posjeta Agenciji za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine u Mostaru. U sastavu delegacije bili su predstavnici 20 firmi sa područja Regionalne privredne komore Valjevo i 15 firmi sa područja Područne privredne komore

»

Obuka o bezbjednosti hrane za trgovine

U okviru plana realizacije projekta “Regija bezbedne hrane” koji je finansiran od strane EU, startovala je četvrta, trodnevna obuka iz oblasti bezbednosti hrane namjenjena izvoznicima prehrambenih proizvoda. Prva obuka održana je u julu i bila je namjenjena potrošačima, druga je održana u septembru i bila je namjenjna ugostiteljima, treća je održana početkom oktobra i bila

»

Obuka o bezbjednosti hrane za izvoznike prehrambenih proizvoda

U okviru plana realizacije projekta “Regija bezbedne hrane” koji je finansiran od strane EU, startovala je četvrta, trodnevna obuka iz oblasti bezbednosti hrane namenjena izvoznicima prehrambenih proizvoda. Prva obuka održana je u julu i bila je namenjena potrošačima, druga je održana u septembru i bila je namnjena ugostiteljima, treća je održana početkom oktobra i bila

»

Obuka o bezbjednosti hrane za prehrambenu industriju

U okviru plana realizacije projekta “Regija bezbedne hrane” koji je finansiran od strane EU, startovala je treća, trodnevna obuka iz oblasti bezbjednosti hrane i prehrambenih proizvoda namjenjena prehrambenoj industriji. Prva obuka održana je u julu i bila je namjenjena potrošačima, druga je održana u septembru i bila je namjenjena ugostiteljima, a preostale dve obuke biće

»

Obuka o bezbednosti hrane za ugostitelje

U okviru plana realizacije projekta “Regija bezbedne hrane” startovala je druga, trodnevna obuka iz oblasti bezbjednosti hrane i prehrambenih proizvoda namjenjena ugostiteljima i objektima kolektivne ishrane. Prva obuka održana je u julu i bila je namjenjena potrošačima, a preostale tri obuke biće realizovane u oktobru i novembru i namjenjene su prehrambenoj industriji, izvoznicima hrane i

»