Представници пројектних партнера и стручних сарадника из Србије и Босне и Херцеговине посетили су низ археолошких паркова и музеја у земљама Европске уније како би се упознали са начинима рада установа специјализованих за очување, презентацију и промоцију културног наслеђа различитих историјских епоха.

Овом приликом посећени су Roman City Carnuntum, Urgeschichtemuseum MAMUZ Schloss Asparn/Zaya, Keltendorf Mitterkirchen и Salina Keltendorf у Аустрији, као и Terramara di Montale и Parco Archeologico Didattico del Livelet у Италији.

Будући да је циљ пројекта успостављање археолошког парка у клисури Ђетиње у Ужицу и реконструкција постојећег археолошког парка „Неолитско насеље“ у Тузли, искуства стечена овом студијском посетом ће допринети унапређењу модела управљања археолошким парковима који су обухваћени пројектом NeoLIFE.

Уз стручну подршку представника Европске мреже археолошких паркова на отвореном – EXARC, одржани су бројни састанци, разговори и консултације у области менаџмента, презентације, промоције и анимације посетилаца.