Пројекат “Музејске приче” представљен је 21. марта 2019. године  у Градској Вијећници у Сарајеву. Реализацију пројекта кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, у оквиру финансијског Инструмента претприступне помоћи (ИПА II).

Представљање пројекта организовано је са циљем да присутнима приблизи активности пројекта које ће допринети јачању културног идентитета Босне и Херцеговине и Србије.

Градоначелник Сарајева Абдулах Скака у свом поздравном обраћању истакнуо је да Град Сарајево постаје пожељан партнер у аплицирању и имплементацији пројеката финансираних из међународних фондова.

„Овај пројекат је показатељ новог тренда ове градске администрације који се огледа у појачаним и успјешним активностима на пољу аплицирања идеја и пројеката, а самим тиме и повећањем финансијских средстава која повлачимо из међународних финансијских линија и фондова“, казао је Скака.

Активности пројекта ће допринeти јачању капацитета 11 музеја прекограничног подручја: пет музеја  у Босни и Херцеговини (Хисторијски музеј БиХ, Олимпијски музеј БиХ, Земаљски музеј БиХ, Музеј књижевности и позоришне умјетности БиХ, Музеј Вијећница) и пет  музеја/институција у Србији (Центар за културу „Вук Караџић“ Лозница, Завод за заштиту споменика културе Краљево, Народни музеј Ужице, Завичајни музеј Прибој, Музеј Пријепоље).

Учесници пројекта су након одржане званичне презентације успостали неформалну Мрежу музеја и потписали меморандум о сарадњи.