Европска мрежа за културни туризам (ЕЦТН) је препознала пројекат NEOLIFE као иновативни модел интерпретације културног насљеђа и омогућила представницима пројектног тима презентацију пројекта члановима мреже у оквиру завршне конференције Interreg CHRISTA пројекта.

У оквиру конференције представљени су циљеви, активности и очекивани резултати пројекта NEOLIFE са посебним фокусом на модел одрживог управљања археолошким музејом на отвореном.

Презентација пројекта резултирала је иницијативом за чланство градова Ужице и Тузла у ЕЦТН-у што отвара могућности за креирање партнерстава и размјену искустава са осталим чланицама мреже и повећање видљивости туристичке понуде засноване на културном насљеђу оба града и прекограничног подручја.

Европску мрежу за културни туризам чине представници 29 земаља Европе који се састају једном годишње и презентују примјере добре праксе, дискутују о новим трендовима на свјетском туристичком тржишту и проглашавају годишњег побједника у категорији Дестинација одрживог културног туризма.