Министарство финансија Владе Републике Србије, у сарадњи са Министарством за европске интеграције Владе Републике Србије и Дирекцијом за европске интеграције Већа министара  Босне и Херцеговине , објавило Други позив за достављање предлога пројеката у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Србија – Босна И Херцеговина 2014-2020.

Позив је отворен за следећа приоритетна подручја:

          1.1. Унапређење запошљивости радне снаге и повећање могућности запошљавања;

         2.1. Побољшање одрживог планирања заштите животне средине и промоција биодиверзитета;

        2.2. Унапређење система управљања за интервенције у ванредној ситуацији.

Апликациони пакетса упутством за подносиоце предлога пројеката доступан је на линку.

У циљу промоције Другог позива, представљања услова Позива, Апиликационог пакета и успостављања пројектних партнерстава биће организовани догађаји у Републици Србији и Босни и Херцеговини.

Информације о тачним локацијама и времену одржавања догађаја биће накнадно објављене.

Рок за достављање предлога пројеката је 21. фебруар 2020. до 15:00 сати.