Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije,  u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije  Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine sa zadovoljstvom najavljuje organizaciju sledećih događaja u povodom otvaranja poziva za dostavlјanje predloga projekata u okviru Prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020:

 

Događaj Datum Vreme Mesto Dnevni red Prijava
Svečana konferencija  povodom otvaranja poziva

Info sesija

03.10.2017. 11:00 – 12:30

 

13:30 – 16:15

Etno selo ”Stanišići”, Pavlovića put 32, Bijeljina, Bosna i Hercegovina Dnevni red Bijeljina Prijavni obrazac Bijeljina
Info sesija

Forum za traženje partnera

05.10.2017. 11:00 – 12:30

14:30 – 16:30

Hotel Hills                Butmirska cesta 18, Ilidža,  Sarajevo, Bosna i Hercegovina Dnevni red Sarajevo Prijavni obrazac Sarajevo
Info sesija 10.10.2017. 11:00 – 15:00 Valjevo, Sala gradske uprave,  Karađorđeva 64 Sprat I Dnevni red Valjevo Prijavni obrazac Valjevo
Info sesija 24.10.2017. 11:00 – 15:00 Sremska Mitrovica, Sala Gradske kuće, Svetog Dimitrija 13 Dnevni red Sremska Mitrovica Prijavni obrazac Sremska Mitrovica

 

Pozivamo sve zainteresovane institucije i organizacije da se prijave za prisustvo na odabranom događaju tako što će popunjeni prijavni obrazac poslati na e-mail adresu office@srb-bih.org.

U slučaju da broj prijavljenih pređe kapacitet ugovorenih sala, prednost da prisustvuje događajima će imati prvoprijavljeni učesnici.

Svi neophodni dokumenti (Uputstva za aplikante, Aplikacioni formular sa aneksima kao i ostali relevantni dokumenti) moći će se preuzeti na sledećim stranicama: www.cfcu.gov.rs; www.srb-bih.org; http://www.dei.gov.ba ; www.evropa.gov.rs; https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

ali ne pre 02.10.2017.