Klju?ni dokument Prekograni?nog programa Srbija-Bosna i Hercegovina je ažuriran konsenzualnom odlukom Zajedni?kog nadzornog odbora. Usled procesa akreditacije države Srbije za decentralizovani sistem upravljanja (DMS) i obaveza koje iz toga proisti?u bilo je neophodno i ažurirati dokument uvode?i nove kategorije i procese koje sistem podrazumeva. Poslednju verziju dokumenta možete preuzeti ovde.