Radni sastanak projektnog tima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja održan je 14. novembra 2013. povodom analize dosadašnjih aktivnosti i budućih planova projekta. Konkretizovani su planovi u vezi sa izradom promotivnog materijala, uspostavljanja zvanične web stranice, buduće aktivnosti implementacije istraživačkog dela projekta te je analizirana uspešna saradnja u dosadašnjoj razmeni informacija sa partnerima iz Sarajeva.
Na sastanku su prisustvali menadžer projekta prof. dr Dejan Madić, Ljiiljana Janković, javne nabavke, Goran Janičić, računovodstvo, Darinka Korovljev, saradnik za medjunarodnu saradnju i odnose sa javnošću i mr Milan Pantović, asistent na predmetu Antropomotorika i član istraživačkog tima.

by