U okviru projekta „Podrška saradnji, edukaciji i promociji romske kulture u BiH i Srbiji SA-ŠA“, kojeg finansira EU u okviru prekograničnog programa saradnje CBC BiH-Srbija i kojeg implementiraju Grad Sarajevo i Nacionalni savet romske nacionalne zajednice-regionalna kancelarija Šabac, u Šapcu je 18. 09. 2013. godine održana kulturna veče posvećena Romima.

Pedstavnici projektnih partnera iz BiH –  Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA  i Hilfswerk – Austria International, zajedno sa predstavnicima romskih NVO-a iz BiH prisustvovali su ovoj manifestaciji.

U okviru pomenute manifestacije predstavljena je izložba slika istaknutih romskih slikara uz klasičnu muziku i romsku poeziju. U nastavku programa predstavljen je život i delo Sofke Nikolić, najveće romske pevačice svih vremena, te održan koncert romske muzike koji je impresionirao sve prisutne. Celokupan dogadjaj bio je dobro posećen i pobudio veliku pažnju javnosti.

Iskorištena je prilika da se održi sastanak predstavnika romskih nevladinih organizacija iz BiH i Srbije koji će činiti SA-ŠA mrežu, te razmene osnovne informacije o radu, stanju u zajednicama itd.

Dani kulture u Sapcu Dani kulture roma u Sapcu 18.09.2013 Dani kulture roma u Sapcu (3)