U okviru plana realizacije projekta „Regija bezbedne hrane“ startovala je druga, trodnevna obuka iz oblasti bezbednosti hrane i prehrambenih proizvoda namenjena ugostiteljima i objektima kolektivne ishrane. Prva obuka održana je u julu i bila je namenjena potrošačima, a preostale tri obuke biće realizovane u oktobru i novembru i namenjene su prehrambenoj industriji, izvoznicima hrane i prehrambenih proizvoda i trgovcima. Obuke realizuje sertifikovana konsultantska kuća „Consact“. Obuke su besplatne za učesnike i treba da doprinesu podizanju nivoa znanja o bezbednosti hrane u svim oblastima proizvodnje i distribucije.

Link