U okviru plana realizacije projekta “Regija bezbedne hrane” startovala je druga, trodnevna obuka iz oblasti bezbjednosti hrane i prehrambenih proizvoda namjenjena ugostiteljima i objektima kolektivne ishrane. Prva obuka održana je u julu i bila je namjenjena potrošačima, a preostale tri obuke biće realizovane u oktobru i novembru i namjenjene su prehrambenoj industriji, izvoznicima hrane i prehrambenih proizvoda i trgovcima. Obuke realizuje sertifikovana konsultantska kuća “Consact”. Obuke su besplatne za učesnike i treba da doprinesu podizanju nivoa znanja o bezbjednosti hrane u svim oblastima proizvodnje i distribucije.

Link