Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao ugovorno telo, objavljuje konkurs za angažovanje projektnog službenika sa specijalizacijom u oblasti komunikacije i informisanja pri zajedničkim tehničkim sekretarijatima za IPA Programe prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora i Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u predmetnom konkursu, molimo vas da putem elektronske pošte pošaljete vašu biografiju, na e-mail adresu Sektora za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivu radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sledeću naznaku: „Konkurs – PROJEKTNI SLUŽBENIK SA SPECIJALIZACIJOM U OBLASTI KOMUNIKACIJE I INFORMISANjA “.

Svi zainteresovani koji pošalju svoju prijavu do petka 04.05.2018. godine, do 15:30 časova, će biti uključeni u listu.

Sve ostale informacije vezano za konkurs možete naći u dokumentima u prilogu

NAPOMENA: Uključivanje u listu ne obavezuje ugovorno telo da pozove potencijalnog kandidata na razgovor.