U četvrtak,07.11.2013. godine, Caritas Šabac je započeo sa aktivnostima realizacije stručnih obuka u okviru projekta „Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“, koji se realizuje u okviru II poziva IPA Prekograničnog programa Srbija – BiH, finansiranog od strane Evropske Unije iz pretpristupnih IPA fondova.

 

Održana su prva dva predavanja u Ljuboviji, za uzgajanje, sakupljanje i preradu lekovitog bilja i za pčelare, kojima je prisustvovalo oko pedesetak polaznika a predavanja su držali stručnjaci iz datih oblasti. Projektom je predvidjeno da se za svaku od sedam predvidjenih oblasti obradi po osam tematskih celina za specifičnu oblast i po dve tematske celine iz prava i marketinga, prilagodjene za svaku oblast.

 

Ova projektna aktivnost se realizuje i u Ljuboviji zahvaljujući saradnji izmedju Caritas-a Šabac,šabačke eparhije Srpske pravoslavne crkve i opštine Ljubovija kao i velikom interesovananju stanovnika opštine Ljubovija. Kako je oblast oko Ljubovije bogata brojnim prirodnim resursima, cilj je da se odraslo stanovništvo edukuje kako na najbolji način da iskoristi resurse sa kojima raspolaže.

6 5 4 3 2 1