Након спровођења низа активности у оквиру пројекта „Општине са нула отпада” успешно је извршено мапирање дивљих депонија у 6 општина и  развијен ГИС систем праћења њихових локација.

Активност се састојала од развоја интерактивних ГИС мапа са локацијама дивљих депонија и чишћење депонија у 6 општина. На бази израђених ГИС мапа биће одабрана по једна дивља депонија у свакој пилот општини чије ће чишћење бити извршено у оквиру пројекта, а на њихово место ће се поставити контејнери како би се спречило њихово поновно настајање. У сарадњи са представницима пилот општина извршено је мапирање локација дивљих депонија те су одређене њихове основне карактеристике у погледу карактера (стална/повремена), приступачности, те у погледу количина и врста одложеног отпада. Развијене ГИС мапе ће увелико олакшати лоцирање депонија јавним комуналним предузећима у пилот општинама. ГИС мапе су јавно доступне, а приступити им се може путем линкова:

 

Креирана ГИС мапа за подручје општине Илијаш допринијет ће ефикаснијем надзору локација евентуалног настанка дивљих депонија. Савесни грађани и привредни субјекти могу користити ГИС мапе за лакше препознавање прекршитеља закона и брзо упозоравање локалне управе и ЈКП на неправилности у збрињавању отпада, а мањи дио несавјесних грађана и привредних субјекта ће развијати страх да крше одредбе позитивних законских прописа. Такођер, невладине организације које се баве заштитом животне средине кроз ГИС мапе ће имати бољи увид у стање животне средине и систем управљања отпадом. Све скупа ће допринијети правилном одлагању отпада, смањењу броја дивљих депонија, мањим трошковима уклањања дивљих депонија, што ће имати за резултат боље управљање отпадом, чистију и здравију животну средину“ – закључио је Садик Алић, комунални инспектор у Општини Илијаш.