U okviru programa E761 Convergence, koji sprovode Academica/Centar za istraživanje kreativne ekonomije iz Beograda sa bosanskohercegovačkim partnerom OIA iz Sarajeva i organizacijom Forca iz Požege, održana je konferencija „Kreativne tenzije – Kreativne delatnosti i inicijative mladih u razvoju privrede gradova i opština Bosne i Hercegovine i Srbije i njihove društvene kohezije“.

Konferencija je organizovana u Tuzli, od 31. oktobra do 2. novembra 2013. godine, sa više od 150 učesnika, predstavnika lokalnih vlasti i kreativnog sektora, iz 14 gradova Srbije i Bosne i Hercegovine. Program konferencije se sastojao iz uvodnih izlaganja stručnjaka za kreativni sektor i predstavnika lokalnih vlasti, plenarne diskusije u okviru koje je predstavljen i program EU Kreativna Evropa, radionica tj. radnih stolova koje su vodili stručnjaci za razvoj preduzetništva, socijalne mreže, neprofitne modele saradnje, omladinsku politiku, urbani razvoj, a predstavljeni su i donatori koji podržavaju projekte u kreativnom sektoru na regionalnom nivou. 

Konferencija „Kreativne tenzije” se bavila temom odnosa kreativnosti/kulture i lokalnog privrednog razvoja u Srbiji i Bosni i Hercegovini, razmatrajući koje su šanse i prepreke gradova i njihovog kreativnog sektora danas, naročito iz perspektive civilnog sektora, omladinskih inicijativa i novih modela saradnje.

M. Milojević-A. Djerić

Kreativne-Tenzije_visualKonferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (18)Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (17)Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (16)Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (15)Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (14)Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (13)Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (12)Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (11)Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (10)Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (9)Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (8)Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (7)Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (6)Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (5)Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (4)Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (3)Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (2)Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (1)