Druga internet radionica na temu  „Priprema prijedloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija–Bosna i Hercegovina  2014–2020“ održana je 26. aprila 2021. godine.

Radionica je održana sa ciljem da se učesnike  radionice pripremi za izradu projektnih aplikacija za slijedeći Poziv za podnošenje prijedloga projekata. Glavna tema bila je upravljanje projektnim ciklusom. Pored toga detaljno je predstavljen Program prekogranične saradnje, njegovi ciljevi, struktura i prioriteti.  Učesnicima su dati praktični saveti o načinu apliciranja, pripremi matrice logičkog okvira.

Radionicu su organizovali Direkcija za evropske integracije BiH i Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije uz pomoć Zajedničkog tehničkog sekreterijata Programa.