Naziv projekta : Razvoj i promocija zdravstvenog turizma u prekograničnom području Srbija – BiH (CROSS SPA)

049 cross spa
Mera:  1.1./ Ekonomski razvoj

Budžet: SRB € 183, 121.90                        Total € 452,153.22

Korisnici:  

Korisnik 1 – Fondacija Lokalne Demokratije, Sarajevo, BiH

49 fondacija logo

Korisnik 2 – Turistička Organizacija Zapadne Srbije, Užice, Srbija

49 TOZS

Partneri:

Partner korisnika 1  – SERDA Sarajevo

Partneri korisnika 2 – RRA “Zlatibor”, Užice

Trajanje projekta: 18 meseci

Opšti cilj: Jačanje regionalne saradnje i održivog ekonomskog razvoje u porganičnom području Srbija-BiH kroz razvoj novih oblika turizma, kroz uspostavu novih turističkih ponuda, koje će biti tretirane kao dio razvoja novih proizvoda zdravstvenog turizma.

Specifi?ni cilj: Razvoj i instaliranje novog zajedničkog turističkog proizvoda- integrisana zajedničke turističke ponude zdravstvenog turizma pograničnog područja.

Povećanje kapaciteta ponude u zdravstvenom turizmu pograničnog regiona kroz širenje asortimana u segment koji promoviše zdrav život i odgovornost za vlastito zdravlje.

Planirani rezultati:

 1. Izradjena procjena stanja u zdravstvenom turizmu
 2. Ustanovljen radni okvir za zdravstveni turizam
 3. Kreiran zajednički proizvod u zdravstvenom turizmu

Promovisam novi proizvod u zdravstvenom turizmu

Glavne aktivnosti

 1. Izrada studije o potencijalima zdravstvenog turizma u pograničnom području.
 2. Prezentacija rezultata studije o potencijalima zdravstvenog turizma u pograničnom području. Studija će obuhvatiti celo programsko područje i služiće kao odlična osnova za razvoj novog zajedničkog turističkog proizvoda  uz uključivanje svih aktera u aktivnosti projekta.
 3. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvenom turizmu pograničnog područja kroz treninge o EU standardima u olbasti zdravstvenog turizma.
 4. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvenom turizmu ppograničnog područja kroz treninge o novim trendovima i standardima u zdravstvenom turizmu – industriji gostoprimstva.
 5. Transfer znanja: Zdrav život
 6. Razvoj turisti?ke infrastructure u zdravstvenom turizmu. Ova aktivnost će omogućiti ciljanim korisnicima da poboljšaju institucionalne i infrastrukturne kapacitete u 2 ciljana pogranična područja. Zaposleni u banjama u pograničnim područjima (100 u 6 banjskih lečilišta), obučeni i trenirani u primeni modernih trendova u industriji turizma, će obezbediti bolje usluge klijentima i time doprineti boljoj tržišnoj poziciji svojih banjskih lečilišta. Centar za zdrav život i mršavljenje će biti ustanovljen kao zasebno odjeljenje u banji “Aquaterm” Olovo na osnovu iskustava i dobre prakse Specijalne bolnice “Čigota” na Zlatiboru kako bi se razvile inovativne forme zdravstvenog turizma.
 7. Kreiranje zajedničke ponude zdravstvenog turizma u pograničnom području. Podrška zajedničkim inovativnim akcijama sa ciljem uspostavljanja nove turističke prakse kroz Javno-privatni dijalog o zdravstvenom turizmu sa 50 aktera u svakom pograničnom području koji mogu da učestvuju u razvoju novih proizvoda zdravstvenog turizma.
 8. Promocija novog proizvoda zdravstvenog turizma.

Završna konferencija projekta i studijsko putovanje za turističke operatere i predstavnike medija.