Dana 18.10.2013. godine u prostorijama Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine održan je radni sastanak projektnog tima Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja UNSA. Svi članovi projektnog tima su ukratko podnijeli izvještaje o svom radu na projektu, pri čemu je posebna pažnja posvećena postupku pripreme za nabavku specijalizirane medicinske opreme za potrebe testiranja, a prema propozicijama IPA projekta.
Takodjer, podnešen je izvještaj o saradnji sa partnerskim timom iz Srbije pri čemu je rukovodilac projekta prof. dr Izet Račo konstatirao uočeni primat našeg tima i izraženu dinamizaciju svih aktivnosti koje veoma uspješno i u zadatim rokovima IPA projekta sa velikim uspjehom provodi projektni tim Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja UNSA.
Takodjer, ukratko je prezentiran finansijski tok projekta i uredjena statusna pitanja svih anagažovanih lica na projektu. Prezentirana je i mapa lokacija na kojima če se vršiti stručna testiranja, te su izuzete generalije odabranih ustanova u kojima će se implementirati IPA projekat. Izvršen je popis potrebnih institucija i nadležnih organa uprave koje je potrebno kontaktirati u cilju prikupljanja potrebnih odobrenja za praktičnu implementaciju projekta.

by