U organizaciji vodećeg aplikanta CROSS SPA projekta, Fondacije lokalne demokratije, 9.12.2013. godine u Sarajevu, u Ministarstvu okoliša i turizma, održan je sastanak predstavnika sektora za turizam, Ministarstva privrede Republike Srbije i Ministarstva okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine.

Predstavnici sektora za turizam Ministarstva privrede Republike Srbije, Turističke organizacije regije Zapadna Srbija  i Regionalne razvojne agencije Zlatibor su u razgovoru sa ministarkom turizma i okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, gospodjom Brankom Djurić i njenim saradnicima, direktorom Specijalne bolnice Reumal Fojnica i predstavnicima Fondacije lokalne demokratije iz Sarajeva, razgovarali o  potencijalnim oblastima saradnje i definisali zajedničke aktivnosti u narednom periodu.

Iskustva Srbije u kategorizaciji i specijalizaciji ugostiteljskih objekata, kreiranju i sprovodjenju Uredbe o  uslovima koje treba da ispunjavaju zdravstvene ustanove, iznela je samostalna savetnica sektora za turizam Ministarstva privrede Republike Srbije, gospodja Mirjana Kovačević. Predstavnici svih institucija konstatovali su potrebu formiranja Regionalnog resursnog centra za edukaciju kadrova u oblasti turizma i ugostiteljstva. Pozitivno iskustvo Federacije BiH u ubiranju članarina za Turističke zajednice, prezentovala je ministarka Branka Djurić. Turistička organizacija regije Zapadna Srbija pozvana je da uzme učešće u organizacionom odboru predstojećeg Sajma turizma u Sarajevu čiji će organizator za 2014. godinu biti Ministarstvo okoliša  i turizma.

Vest Ia Vest I