Caritas International Belgium organizirao je 03. i 04. prosinca 2013. godine u eco-selu Ecofutura u mestu Hreša, nadomak Sarajeva, radionicu za partnere na različitim projektima čiji su ciljevi ruralni razvoj na podru?ju Balkana.

Tijekom dva dana sudionici su imali priliku bolje se upoznati sa projektima koje su Caritas-i iz regije, u suradnji sa partnerima, realizirali u proteklih 10-ak godina. Realiziran je veliki broj projekata iz oblasti seoskog turizma, pomoći osobama iz ruralnih područja, razvoja poljoprivrede kao i socijalne zaštite.

Caritas Šabac i Caritas BK BIH su predstavili  svoj aktuelni projekat “Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“, koji se realizira u okviru II poziva Prekograničnog programa Srbija-BiH, financiranog od strane Europske Unije iz pretpristupnih IPA fondova i sufinanciranog od strane Caritas-a International Belgium. Boravak u Bosni i Hercegovini predstavnici Caritas-a Šabac i Caritas-a BK BiH, partneri na projektu, iskoristili su da održe sastanak vezan za realizaciju projekta.

Dvodnevna radionica je ocjenjena više nego kao uspešna od strane sudionika koji su imali priliku medjusobno se bolje upoznati, povezati i proširiti medjusobnu suradnju. U budućnosti Caritas International Belgium će nastaviti sa realizacijom projekata namjenjenih razvoju ruralnih oblasti i razvoju seoskog turizma.

Ovaj dogadjaj je imao jak prekogranični karakter, obzirom da su sudjelovali predstavnici više organizacija, sa različitih strana granica prekograničnog područja.

765432115141312111098