Operativne strukture IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina predstavljaju vam upitnik za prikupljanje podataka za analizu situacije u programskom području.

U predstojećoj aktivnosti, koja se odnosi na pripremu programa teritorijalne saradnje za programski period 2021-2027 veoma nam je bitno vaše učešće. Postoje dva upitnika, jedan za lokalne vlasti, a drugi za pravna lica kao što su komore, poslovna udruženja, lokalne razvojne agencije i nevladine organizacije.

Najljubaznije vas molimo da popunite upitnik za lokalne vlasti ili upitnik za druga pravna lica.

Molimo vas da pošaljete vaše odgovore  u roku do 31. avgusta 2020. godine  na sledeću e-mail adresu: office@srb-bih.org