Оперативне структуре ИПА Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина представљају вам упитник за прикупљање података за анализу ситуације у програмском подручју.
У предстојећој активности, која се односи на припрему програма територијалне сарадње за програмски период 2021-2027 веома нам је битно ваше учешће. Постоје два упитника, један за локалне власти, а други за правна лица као што су коморе, пословна удружења, локалне развојне агенције и невладине организације.
Најљубазније вас молимо да попуните упитник за локалне власти или упитник за друга правна лица.

Молимо вас да пошаљете ваше одговоре у року до 31. августа 2020. године на следећу email адресу:office@srb-bih.org